Alt 1: Längd: 1 800 mm Bredd: 600 mm Höjd: 600 mm
Alt 2: Längd: 1 600 mm Bredd: 800 mm Höjd: 800 mm
Alt 3: Längd: 1 600 mm Bredd: 800 mm Höjd: 400 mm

Kan användas exempelvis som materialfack, vindskydd för djur, påkörningsskydd eller avspärrningar.

Logga in