Källa: Text från Kungsbacka Kommuns hemsida

Ny skola byggs 2017-2019

Planering sker av de nya skollokalerna som ska ersätta den nuvarande Fjärås Bräckaskolan. Det blir en skola från årskurs F-5. Planerad byggstart var höstterminen 2017. Till hösten 2019 möts eleverna av nya lokaler.

Bild från Kungsbacka Kommun hemsida

Varför bygger vi?

Det krävs nya skollokaler som uppfyller dagens krav på moderna skolmiljöer. Det finns även ett utökat elevantal som behöver rymmas. Skolan beräknas stå klar 2018/2019. 

Hur kommer det att bli?

Den nya skolan byggs i etapper på Fjärås Bräckaskolans nuvarande tomt. Den äldsta delen av skolan, som är från 1900-talets början, är K-märkt och kommer att bevaras. Den första inflyttningen planeras hösten 2018. Lokalerna kommer också att kompletteras med paviljonger. Matsal och idrottshall planeras vara klara tills lokalerna som ska ersätta dem är färdiga. 

Vad händer under byggtiden? 

Det närmast läsåret pågår därmed verksamheten precis som vanligt. Studiero, trivsel och faktorer som en bra och säker skolmiljö beaktas under byggtiden.

Skolverksamheten ska vara kvar i delar av lokalen under tiden det byggs. Arkitekt och skolans rektor och personal planerar utformningen av den nya skolan. De har planerat hur man på bästa sätt kan skapa kreativa lärmiljöer. Även eleverna kommer att bli delaktiga i utformningen. 

Montering 2019-09-24

Del av Etapp 2 monteras.

Logga in