Foderkrubbor

Mått: Längd: 3 000 mm Bredd: 1 100 mm Höjd 1: 800 mm Höjd 2: 180 mm Höjd 3: 350 mm. Används inom jordbruket som utfodringsbord. .

Betonglego

Alt 1: Längd: 1 800 mm Bredd: 600 mm Höjd: 600 mmAlt 2: Längd: 1 600 mm Bredd: 800 mm Höjd: 800 mm Alt 3: Längd: 1 600 mm Bredd: 800 mm Höjd: 400 mm Kan användas exempelvis som materialfack, vindskydd för djur, påkörningsskydd eller avspärrningar.

Plansilo

Bredd: 3 000 mm Höjd: 3 000 mm Används i jordbruket för lagring av exempelvis ensilage. En plansilon är en mer miljövänlig lösning än rundbalar med lägre underhållskostnader. Det är en beprövad och enkel teknik. Investeringen kan ske i etapper. En plansilo kan byggas ut i takt med att behovet utökas.