Betonglego

Alt 1: Längd: 1 800 mm Bredd: 600 mm Höjd: 600 mmAlt 2: Längd: 1 600 mm Bredd: 800 mm Höjd: 800 mm Alt 3: Längd: 1 600 mm Bredd: 800 mm Höjd: 400 mm Kan användas exempelvis som materialfack, vindskydd för djur, påkörningsskydd eller avspärrningar.

Markplattor

Längd: 2 000 mm Bredd: 2 000 mm Höjd: 160 mm Kan användas till att hårdgöra markytor. Tål lättre fordonstrafik.